Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Γνωρίζοντας υπεύθυνα και σε βάθος τη φιλοσοφία των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών για την προσχολική ηλικία, καθώς και των καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων και προσεγγίσεων που εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε διεθνείς οργανισμούς και φορείς εκπαίδευσης, έχουμε οργανώσει το πρόγραμμα σπουδών μας με αμιγώς μαθητοκεντρικό χαρακτήρα. Στην καρδιά του, μαζί με τον μαθητή βρίσκεται και το στοιχείο της διερεύνησης, το οποίο αποτελεί τη βάση και την αρχή της ανακαλυπτικής μάθησης. Μέσω της διερευνητικής οδού, οι μαθητές οδηγούνται στην κατάκτηση της γνώσης και στη σύνδεσή της με την καθημερινή ζωή, ικανοποιώντας με τον τρόπο αυτό τη φυσική τους περιέργεια και βρίσκοντας απαντήσεις στα θέματα που τα απασχολούν. 

Έχοντας κύρια προτεραιότητά μας τη γνωστική, κοινωνική, γλωσσική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών, οργανώνουμε τα «μαθησιακά μας μονοπάτια» έτσι ώστε να  υλοποιείται το πρόγραμμά μας με προσανατολισμό στους ακόλουθους άξονες:

 • Γλώσσα
 • Μαθηματικά
 • Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη
 • Φυσικές Επιστήμες
 • Κοινωνικές Επιστήμες
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών & Εκπαίδευσης (ΤΠΕ)
 • Τέχνες (Εικαστικά, Δραματική τέχνη, Μουσική)
 • Φυσική Αγωγή

 

Μέσα από αυτό το οργανωμένο πλαίσιο σπουδών επιδιώκουμε τα παιδιά, ως ενεργοί πολίτες του κόσμου...

 • να ικανοποιούν την ανάγκη τους να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν.
 • να αποκτούν αυτονομία και ανεξαρτησία, ώστε να απολαμβάνουν τη μάθηση και να αποκτούν καινούριες εμπειρίες.
 • να αποκτούν ισορροπία στη σωματική, πνευματική και συναισθηματική τους ανάπτυξη.
 • να αξιολογούν και να κατανοούν τις δυνατότητές τους και τις αδυναμίες τους, προκειμένου να υποστηρίζουν τη μάθηση και την προσωπική τους ανάπτυξη.
 • να σέβονται τον κόσμο γύρω τους, να αποδέχονται τη διαφορετικότητα και να ευαισθητοποιούνται σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον.
 • να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν σκέψεις, ιδέες και συναισθήματα με αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα.
 • να αναλαμβάνουν πρωτοβουλία και να εφαρμόζουν δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιήσουμε τη λειτουργικότητα του site και να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης.