ΠΑΡΟΧΕΣ

Κάθε τμήμα έχει την δική του παιδαγωγό. Υπάρχουν βοηθοί, οι οποίες ανάλογα με τις ανάγκες προσφέρουν τη βοήθειά τους.

Για να αποκτήσουν τα παιδιά μια πρώτη επαφή με τη μουσική, καθώς επίσης και με την αγγλική γλώσσα συνεργαζόμαστε με μουσικό και καθηγήτρια αγγλικών αντίστοιχα.

Η Ονειρόσκαλα διαθέτει δανειστική βιβλιοθήκη και έτσι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα μια φορά την εβδομάδα να δανείζονται ένα βιβλίο.

Η Ονειρόσκαλα διαθέτει παιδοψυχολόγο η οποία παρακολουθεί τα παιδιά μια φορά το μήνα και αν κάποιο παιδάκι έχει ανάγκη, γίνεται ατομική συνεδρία  μαζί της. Επίσης στο χώρο της Ονειρόσκαλας οργανώνουμε κάθε μήνα συμβουλευτική γονέων παρέχοντας έτσι στους γονείς τη δυνατότητα να συζητήσουν με την ψυχολόγο μας. Ανάμεσα στις παροχές της Ονειρόσκαλας είναι και η συνεργασία με παιδίατρο που εξετάζει τα παιδιά μια φορά το μήνα.

Στους μικρούς μας φίλους παρέχεται ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Οι εγκαταστάσεις της Ονειρόσκαλας καθώς και όλος ο εξοπλισμός της διέπονται από όρους ασφαλείας, πιστοποιήσεις και προδιαγραφές εγκεκριμένες από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, την Πολεοδομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και κάθε αρμόδιο φορέα ελέγχου.