Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ

Δε σε θέλω γι' αυτό που είσαι, αλλά γι' αυτό που γίνομαι όταν είμαι μαζί σου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τις ώρες που λειτουργεί η γραμματεία μας:

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 8:00-18:00 & Πέμπτη 8:00-20:00


Υπεύθυνες γραμματείας: Δημοκρασσά Λεωνίς & Θεοδωρέλλη Όλγα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ